Posts

Showing posts from May, 2017

הדרך לשאיבת ביוב מקצועית ויעילה

Image
שאיבת ביוב מקצועית ויעילה מתחילה בזיהוי מקור הבעיה. כדאי להזמין אנשי מקצוע מיד כאשר מופיעים על פני השטח סימנים לסתימת ביוב. אלו יכולים להיות סימני רטיבות של מים, נזילות מתוך הצנרת, ריחות לא נעימים בסביבה הפרטית והציבורית וכן הלאה. אחרי שמזהים את מקור הבעיה ניתן להפעיל ביובית ולבצע את הפעולות הבאות: א. פתיחת סתימות ביוב – התפקיד העיקרי של ביובית הוא לפתוח סתימות ביוב. ביובית מדמה את שאיבת הביוב הרגילה אבל בעוצמות הרבה יותר גבוהות. בעזרת ביובית ניתן ליצור ואקום ולבצע פעולות של יניקה, שאיבה של מי השופכין יחד עם הגורם שגרם לסתימה והעברת מי השופכין והגורם המזיק לתוך מיכל קיבול ייעודי. ב. שאיבת מי תהום, בורות שומן, בורות רקב ובורות דלק – יש מקרים שבהם שאיבת ביוב כוללת גם טיפול במי תהום, בורות שומן, בורות רקב ובורות דלק. כל אחת מהשאיבות האלו מחייבת שימוש בביובית כי מותקנים עליה מיכל קיבול, משאבות יניקה ומשאבות הסנקה. ג. תחזוקה שוטפת – הדרך לשאיבת ביוב מקצועית ויעילה חייבת לעבור בתחזוקה שוטפת. את התחזוקה מבצעים עוד לפני שמופיעה הסתימה ואחת למספר חודשים. מטרת התחזוקה היא למנוע